Výškové práce Veselý

Stavební činnost, nátěry, opravy střech a fasád

Reference:

Mánesova 43 , P-2 - ohodnocení fasáda roku 2003 Mistral

V Horkách 1, P-4 - ohodnocení fasáda roku 2002 Mistral

Mánesova 65, P-2, - přední i dvorní fasáda

Kouřimská 32, P-2 - přední i dvorní fasáda

Salmovská 10, P-2-oprava a nátěr fasády, oprava světlíku, instalace zábran proti ptactvu

Blahníkova 1, P-3 -fasáda

Slavojova 3, P-2 - přední i dvorní fasáda

Osadní, P-7 - přední i dvorní fasáda

Za Poříčskou branou 17, P-8 - přední i dvorní fasáda, oprava komínů, říms

Řehořova 42, P-3 - přední a dvorní fasáda

Mánesova 38, P-2-oprava a nátěr fasády

Široká 8, P-1 -oprava a nátěr fasády

Sokolovská 8, P-8 -oprava a nátěr fasády

DALŠÍ práce:

Belgická 40, P-2-oprava fasády, Rybálkova 21, P-4 -oprava a nátěr fasády a štítu, Paláskova 4, P-8-oprava a nátěr fasády, Třebízského 67, P-2-oprava a nátěr fasády, Anenská, P-1-fasáda a štíty, Cimburkova 4, P-3-fasáda, Český Telecom-Kladno-nátěr fasády, Lazarská P-1-světlíky a oprava střechy, Táborská, P-4-oprava a nátěr dvorní fasády, Vítkova, P-3-štíty, Žitná,P-2 -štíty a římsy, Havlíčkův Brod-spárování panelového domu, Podolská, P-4-oprava a nátěr fasády cca 1500m2, Sídliště Modřany-spárování panelového domu, Tuzarova,P-7, Slezká P-3, Lazarská,P-1-rizikové odklízení sněhu ze střechy, U Jizerky,P-4-oprava štítu, Urugvajská,P-2 -oprava+nátěr štítu a dvorní fasády, ŠirokáP-1-oprava + nátěr dvorní fasády, Šumavská,P-3-oprava římsy, střechy, Louských,P-4-oprava střechy, nátěr žlabů a atiky, Areál Gutovka,P-10-instalace via ferrata, PedF UK Brandýs-instalace via ferrata, Klatovy -stavba lezecké stěny, Slavojova,P-3-čištění světlíků a oprava , Ječná,P-2-instalace zábran proti ptactvu, Parkhotel, P-7-mytí oken, Budova Motokov-mytí oken, Sídliště Červený vrch, Malešice a Prosek-mytí oken, Budova Koospol-P-6 ( T-mobile, Olympus) mytí, oprava a nátěr fasády i dorní, Slovanský dům,P-1- protipožární nátěry kostrukcí, OMV-instalace reklamy na totemy, Ve Smečkách,P-1-horizontální přesun cca 30 traverz x300kg na půdu pomocí lan, Úřad práce, finanční úřad,Žďár n.S.-mytí oken, Karlova2, P-1-oprava fasády, nátěry, motáže, Paláskova, P-8-oprava a nátěr panelového domu, Hloubětín-otluk fasády, Sokolovská-otkul fasády, Wenzigova, P-2-oprava římsy, Přední Kopanina-nátěry sil, Michle-oprava komínů, Spořilov- nátěry žlabů a svodů na soukromých domech, Uhříněves-nátěry stožárů, Ivančice-nátěr stožárů, Kostel sv.Norberta, P-6-oprva štítů a kostelní věže, Fotolab Chodov-instalace reklamy, AC Media-instalace bigboard plachet na dálnicích, Rooseveltova P-6, -oprava a nátěr fasády, Řezáčovo nám, P-7-oprava střechy a říms.

A mnohoho dalších drobných prací